Offentlige avtaler

Kalbakkenklinikken har avtale med det offentlige innen flere medisinske fagområder. Det betyr at du kan bruke frikort og betaler samme egenandeler som på offentlig sykehus. 

Vi har offentlig avtale innen:

 • Ultralyd av hjerte
 • EKG
 • Langtids hjerterytmemåling
 • Langtids blodtrykksmåling
 • Kontroll ultralyd av hjerte

 

Link til Helsenorge:

Velg Behandlingssted – hjerteundersøkelser

Vi har offentlig avtale innen:

 • Gastroskopi
 • Koloskopi
 
 

Link til Helsenorge:

Helsenorge – Velg Behandlingssted

 

Vi har offentlig avtale innen:

 • Utredning av nedre urinveisplager og inkontinens – LUTS
 • Utredning av hematuri og blæreplager – Cystoskopi
 • Overflødig forhud, trang forhud operasjon – Fimose

 

Link til Helsenorge:

Helsenorge – Velg Behandlingssted

Vi har offentlig avtale innen:

 •  Rituell omskjæring av gutter mellom 0-6 måneder

 

Link til Helse Sør-Øst:

Helse Sør Øst – Rituell omskjæring

Fyll ut skjemaet for å komme i kontakt med oss