TUR-B

Ved påvist blærekreft blir de fleste operert med en metode som kalles TUR-B, som betyr  transuretral reseksjon av blære.  Operasjonen blir utført med et skop gjennom urinrøret, og svulsten blir “skrellet” bort. Vevet blir fjernet gjennom urinrøret og sendt til analyse, for å undersøke om det er en overflatisk eller mer dyptliggende svulst. Er det en overflatisk svulst er du som regel ferdigbehandlet etter denne operasjonen, mens de mer dyptliggende svulstene kan kreve mer omfattende kirurgi og mulig tilleggsbehandling.

Blærekreft er en hyppig kreftform, spesielt blant menn. Synlig blod i urinen er det vanligste og ofte det eneste tegnet på blærekreft. Blærekreft er en eller flere svulster som vokser ut fra urinblærens indre overflate.

 

De vanligste symptomene er:

  • Blod i urinen
  • Hyppig vannlating
  • Lett smerte eller svie ved vannlatingen
  • Trykk eller lette smerter

​Ved mistanke om blærekreft vil legen henvise deg til en urolog, som vil benytte en rekke undersøkelsesmetoder for å få satt riktig diagnose, blant annet:

  • Cystoskopi
  • Urincytologi
  • CT-urografi
  • CT-undersøkelse
  • MR​-undersøkelse

 

Vi har kort ventetid – du trenger ikke henvisning fra legen din

Send forespørsel om

TUR-B

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.