Rituell omskjæring

Rituell omskjæring av gutter

Omskjæring er et kirurgisk inngrep der forhuden på penis fjernes helt eller delvis. Omskjæring kan gjøres av medisinske, kulturelle eller religiøse grunner. Der formålet er religiøst begrunnet kalles inngrepet rituell omskjæring. «Lov om rituell omskjæring av gutter» skal sikre at dette utføres på en forsvarlig måte og gir foreldre rett til å få utført inngrepet.

 

Kalbakkenklinikken er den eneste med offentlig tilbud om rituell omskjæring for guttebarn mellom 0-6 måneder. 
 
  • Gutten må ha være mellom 0-6 måneder og være frisk på operasjonsdagen.
  • Det er en egenandel på 4000 kroner for inngrepet.
  • Begge foreldrene må bekrefte at de ønsker inngrepet utført.
  • Fødselsattest, journalutskrift fra helsestasjon og helseopplsyningsskjema skal foreligge oss før operasjonen. 

 

Rituell omskjæringen vil bli utført som et kirurgisk inngrep hos Kalbakkenklinikken der vi ikke har mulighet for å legge til rette for mer seremonielle tiltak omkring selve omskjæringen:

  • Spesielt er det viktig å merke seg at det ikke plass til mer enn én voksen inne på operasjonsstuen under innledning til operasjonen og maksimalt to pårørende totalt på klinikken. Det er ikke mulig å være tilstede under selve inngrepet.
  • Det kan ikke medbringes gjenstander (tepper eller lignende) inn på operasjonsstuene. Det er ikke tillatt å fotografere inne på operasjonsstuene.

 

Send forespørsel om

Rituell omskjæring

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.