Artroskopi

Artroskopi (artro=ledd, skopi=kikke) gir mulighet for både undersøkelse og behandling (ved leddplager) samtidig, uten store snitt. Det kan gjøres i nesten alle kroppens ledd.

De fleste ledd kan undersøkes ved artroskopi, men vanligst er artroskopi av skulder, albue, kne og ankel. 

Ved artroskopi er diagnosen ofte ikke sikkert fastslått før prosedyren starter. Det er funnene ved artroskopien som er fasiten og utgangspunktet for hva som kan gjøres terapeutisk og kirurgisk. Rene diagnostiske artroskopier, det vil si artroskopi for kun å stille en diagnose (uten ledsagende kirurgi) gjøres bare unntaksvis.

De fleste artroskopiske prosedyrer, som meniskoperasjoner og vanlige skulderoperasjoner (som operasjon for subacromialt impingement, AC artrose, frossen skulder (frozen shoulder eller kapsulitt), cuffruptur, SLAP reparasjon og Bankart reparasjon), gir høy frekvens av godt resultat. Risiko for alvorlige komplikasjoner er svært liten. Det er imidlertid alltid en viss fare for at inngrepet ikke gir forventet resultat og i noen få prosent kan plagene forverres.

Ved artroskopisk kirurgi, er rehabiliteringen etter inngrepet en svært viktig del av behandlingen. For å få et godt resultat, må du være motivert og villig til å bruke tid og krefter på trening!

Send forespørsel om

Artroskopi

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.