Utredning tinnitus

Om Tinnitus behandling

Tinnitus (øresus) er et symptom, ikke en sykdom. Det finnes mange årsaker til tinnitus. Blant de mest vanlige årsakene finner vi skader på hørselsnerven, stress og muskulære spenninger.

Mange som lider av tinnitus opplever også en rekke andre plager i tillegg. Disse kan inkludere søvnproblemer, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, muskelspenninger, nedstemthet, depresjon og angst.

Kalbakkenklinikken kan behandle tinnitus. Med riktig tinnitusbehandling i tidlig fase kan symptomene bli mindre plagsomme, eller muligens forsvinne helt. Ubehandlet tinnitus kan raskt utvikle seg til en kronisk stresslidelse.

 

Kalbakkenklinikken kan hjelpe deg med utredning av tinnitus – ta kontakt med oss for informasjon

Send forespørsel om

Utredning tinnitus

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.