Utredning svimmelhet

Som regel oppstår svimmelhet ofte som følge av en forstyrrelse i kroppens balanse eller likevekts-apparatet i det indre øret. Det kan også skyldes forstyrrelser i hjernefunksjonen.

Svimmelhet er en samlebegrep for symptomer som rotasjonsfølelse eller gyngefølelse. Det er ikke en sykdom, men et symptom. Symptomet kan ha mange årsaker, krystallsyke er en av dem. Andre årsaker kan være virus på balansenerven, bivirkning av medikamenter eller knute på balansenerven.

Stille diagnosen

For å stille diagnosen som fører til svimmelhet er sykehistorien veldig viktig. Svimmelhet er lettere både å diagnostisere og behandle dersom pasienten søker helsehjelp i tidlig stadiet. Etter en tid kan det inntre mekanismer som gjør at svimmelheten kan virke selvforsterkende. ØNH-spesialisten vil foreta en grundig undersøkelse. Utover dette tas det blodprøver som kan hjelpe til å skille mellom de mulige årsaker til plagene. Jo tidligere du får avklart tilstanden, jo raskere kan du komme i gang med den behandlingen som kan gjøre deg bedre.

 

Kalorisk test

Når du utredes for svimmelhet hos vår ØNH spesialist, kan kalorisk test være en nyttig tilleggsundersøkelse.

Kalorisk test måler funksjonen til balanseorganet. Det er spesialisten som finner grunnlag for å gjøre undersøkelsen etter en grundig gjennomgang av symptomene og en grundig undersøkelse av hørsel, ører og balanse. 

Testen gjennomføres hos Kalbakkenklinikken som tar godt vare på deg hele tiden. Den tar ca. 30 minutter. Det spyles forsiktig i øret med varmt vann, og deretter med kaldt vann. Man kan på denne måten fremprovosere svimmelhet, og måle responsen fra balanseorganet. 

Det spyles i noen sekunder, og svimmelheten som oppstår kan vare i opptil 2 minutt.

 

Forberedelser til kalorisk test: 

Det er lurt å spise litt i forkant av undersøkelsen, men ikke de siste 2 timene før undersøkelsen, da noen få kan bli kvalme og kaste opp. Det kan være lurt om noen kjører deg den dagen, da noen opplever å bli litt uvel i etterkant.

 

Hvordan blir du kvitt svimmelheten?

Svimmelhet kan ikke kureres ved å unngå situasjoner som utløser svimmelheten. Når det gjelder svimmelhet er kroppens egen evne til tilheling og tilpasning viktig. Kalbakkenklinikken kan gi råd og hjelpe deg med praktiske tiltak i forhold til arbeidsgiver og trygd men også hva du må gjøre for å bli bedre. Det å bli frisk av svimmelhet kan være en langsiktig prosess som krever stor grad av egeninnsats. 

Send forespørsel om

Utredning svimmelhet

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.