Operasjon av skjev neseskillevegg

Septumplastikk på Kalbakkenklinikken

Har du skjev neseskillevegg? Skjev neseskillevegg kan enten være medfødt eller ha oppstått ved skade eller slag mot nesen. I begge tilfeller, kan dette forårsake nedsatt luftpassasje gjennom ett eller begge nesebor, bihulebetennelser eller andre smerter. En skjev neseskillevegg-operasjon vil bidra til at man puster lettere gjennom nesen, får bedret søvnkvalitet og redusert nesetetthet, bihulebetennelser og tilsvarende plager.

Hva vil det si for deg å ha skjev neseskillevegg? 

Neseskilleveggen er en tynn vegg som deler nesehulen i to like store delet. Dersom du har skjev neseskillevegg, betyr det at den tynne veggen (septum) mellom nesehulene dine forskyves til den ene eller andre siden. Hos mange mennesker er neseskilleveggen skjev uten at det nødvendigvis synes fra utsiden, og uten at det gir noen symptomer.

Neseskilleveggen kan være skjev på ulike måter. Som oftest hindres passasjen av luft i det ene neseboret, men skilleveggen kan også være S-formet slik at den hemmer passasjen av luft i begge nesebor. Dette gjør da nesehulen(e) mindre, og fører til plager som tett nese, bihulebetennelser og søvnproblemer. 

Skjev neseskillevegg er alvorlig dersom det blokkerer den ene siden av nesen og reduserer luftstrømmen og forårsaker pusteproblemer. For tørkeeffekten av luftstrømmen gjennom nesen vil, også den ekstra eksponeringen av en skjev skillevegg hos noen kunne bidra til blødninger eller skorper. Nasal blokkering (obstruksjon) kan også være en konsekvens av en skjev neseskillevegg.  

Symptomer på skjev neseskillevegg

De fleste deformasjoner av neseskilleveggen gir ingen symptomer, og man kan gjerne ha en skjev skillevegg uten å selv være klar over det. Noen deformasjoner i neseskilleveggen kan derimot forårsake følgende tegn og symptomer:

  • Hindring/blokkering av ett eller begge nesebor – kan gjøre det vanskelig å puste gjennom nesen. Man vil kanskje kjenne det mer under en forkjølelse (øvre luftveisinfeksjon) eller allergier.. 
  • Neseblod – kan forekomme av at overflaten på neseskilleveggen kan bli tørr, som da øker risikoen for neseblod. 
  • Ansiktssmerter – kan kanskje være en konsekvens av at en alvorlig avvikende/skjev neseskillevegg forårsaker trykk. 
  • Støyende pust eller snorking mens man sover – er også en konsekvens av skjev neseskillevegg. 
  • Bevissthet om nesesyklusen – kan være et tegn på skjev neseskillevegg. Nesesyklusen innebærer at nesen normalt alternerer mellom å bli blokkert på den ene siden, og så bytter til å bli blokkert på den andre. 
  • Bestemt sovepreferanse når en sover på siden – Enkelte foretrekker å sove på en bestemt side for å optimalisere pusten gjennom nesen om natten.

 

Kalbakkenklinikken har kort ventetid – kontakt oss for informasjon

Send forespørsel om

Operasjon av skjev neseskillevegg

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.