Koloskopi

Koloskopi er undersøkelse av endetarm, tykktarm og nedre del av tynntarm. Våre dyktige legespesialister har lang erfaring med koloskopi, og vi har kort ventetid.

Kalbakkenklinikken klinikk som spesialiserer seg på behandling av slike tilstander, og de tilbyr effektive løsninger for pasienter.

Hvorfor koloskopi?

Koloskopi gjøres av mange årsaker. Mange koloskopi-undersøkelser utføres som en del av tarmscreeningprogrammet, andre utføres ved mistanke eller bekymring knyttet til sykdom og for å undersøke årsaken til blod i avføringen, magesmerter, diaré, eller tilsvarende.

Koloskopi er kreftforebyggende

Personer med en tidligere historie med polypper eller tykktarmskreft og visse individer med familiehistorie av noen typer ikke-tykktarmskreft eller tykktarmsproblemer som kan være forbundet med tykktarmskreft (for eksempel tykktarmspolypper), kan anbefales å ha periodiske koloskopier fordi de har økt risiko for polypper eller tykktarmskreft.

Stadig flere rammes av tykktarmskreft

Hvert år diagnostiseres tusenvis tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Hyppigheten er økende både blant menn og kvinner, også i aldersgruppen < 50 år. Nær 75 % overlever, men dette avhenger av hvor tidlig diagnosen stilles.

Koloskopi er kreftforebyggende

Koloskopi er den mest presise undersøkelsesmetoden for å avdekke tidlig faser av kreft i tykktarm og endetarm. Vi anbefaler alle over 50 år å ta koloskopi som forebygging av kreft. Det er viktig å undersøke seg, selv uten symptomer. 

Hvor ofte bør man ta koloskopi

Hvor ofte koloskopi skal gjennomføres, avhenger av graden av risiko for kreft og abnormiteter som ble funnet ved tidligere koloskopier. Vi anbefaler alle, selv friske mennesker med normal risiko for tykktarmskreft, å gjennomgå koloskopi i en alder av 50 år og deretter hvert 10. år for å  mulig fjerne polypper før de utvikler seg til kreft.

 

Forberedelsesskriv til koloskopi – trykk her

Send forespørsel om

Koloskopi

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.