Undervekt/underernæring

Underernæring kan gi store konsekvenser for fysisk funksjon og sykdomsforløp om det ikke iverksettes noen grep.

Underernæring er et alvorlig problem da det kan ha konsekvenser for den enkeltes helse, fysiske funksjon og ikke minst dødelighet av sykdom. Det forlenger og liggetiden på sykehus og gir økt risiko for komplikasjoner, som er en ekstra kostnad for samfunnet.

Underernæring kan deles inn i to kategorier, den som er knyttet til sykdom og den som finnes uten sykdom til stede. Underernæring knyttet til sykdom er den som er vanligst i Norge.

Underernæring kan kjennes igjen som et ufrivillig hurtig eller langsomt vekttap. Underernæring kan også defineres som tap av muskelmasse selv om vekten ikke har gått ned. Vi definerer ofte underernæring ved at man ikke får i seg nok energi og næringsstoffer i forhold til behovet, noe som kan føre til vektnedgang eller mangler på ulike næringsstoffer.

Send forespørsel om

Undervekt/underernæring

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.