Graviditet etter fedmekirurgi

Etter vektreduserende kirurgi kan fertilitet øke, og behov for prevensjon bør vurderes. P-piller kan ha redusert effekt etter operasjon grunnet mangelfull absorpsjon av virkestoff i tarm. Det anbefales derfor å bruke andre hormonelle prevensjonsmidler for å forebygge graviditet det første året etter operasjon.

Etter gjennomført overvektskirurgi er matinntaket betydelig redusert i forhold til energibehov, og inntaket av protein kan for mange være utilstrekkelig. Redusert opptak av vitaminer og mineraler, i kombinasjon med økt behov under svangerskap, kan føre til mangler hos mor og barn. Dette kan føre til mangelfull vekst hos foster, prematur fødsel og økt risiko for sykdom/komplikasjoner hos mor. Det er derfor svært viktig å sikre et variert kosthold, daglig inntak av anbefalte tilskudd og tett oppfølging av blodprøver under svangerskapet.

Vår kliniske ernæringsfysiolog kan følge deg opp under svangerskapet med jevnlige blodprøver og kontroller. De vil også hjelpe deg med å sikre at du har et sunt og variert kosthold, optimal ernæringsstatus og hensiktsmessig vektutvikling i disse viktige månedene.

Send forespørsel om

Graviditet etter fedmekirurgi

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.