Diabetes type 1 og 2

Kosthold spiller en sentral rolle i behandlingen av diabetes. For diabetes type 2 og svangerskapsdiabetes kan tilpasset kosthold for noen være tilstrekkelig som eneste behandling. Diabetes type 1 krever derimot insulininjeksjoner som en nødvendig del av et godt regulert blodsukker. 

Å forstå hvordan man bør spise for å holde blodsukkeret stabilt, og justere insulinmengden (for de som bruker insulin), er avgjørende for vellykket diabetesbehandling. God blodsukkerregulering reduserer betydelig risikoen for komplikasjoner.

Med grundig kunnskap om hvordan kosthold påvirker blodsukker og hjertehelse, kan vår kliniske ernæringsfysiolog veilede deg i å oppnå bedre blodsukkerregulering og hjertehelse gjennom optimal sammensetning av kostholdet. Du kan også få persontilpasset kostholdsplan om du ønsker det. Om du bruker insulin vil vi vurdere behov for insulindosering basert på kosthold, fysisk aktivitet og andre relevante faktorer.

Send forespørsel om

Diabetes type 1 og 2

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.