Kardiologi

Kalbakkenklinikken har hjertespesialister med kort ventetid for behandling og følger deg opp gjennom hele forløpet.


En hjerteutredning vil kunne påvise om du har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom. I så tilfelle vil du få veiledning og tilbud om videre oppfølging og behandling.

Har du behov for en sjekk av hjertet? Lurer du på om du har en hjertesykdom? Kalbakkenklinikken sin hjerteutredning vil kunne påvise mulig hjertesykdom.

Hos oss kan du utføre hjerteundersøkelse i regi av det offentlige (fritt sykehusvalg), via din helseforsikring eller privatbehandling.

EKG er en helt grunnleggende undersøkelse som utføres hos alle pasienter. EKG måler hjertemuskelens egne strømmer og kan gi informasjon om mange hjertesykdommer, bl.a. kransåresykdom, hjertesvikt og rytmeproblemer. Mange fastleger utfører også EKG.

Dersom du har tatt EKG for inntil 2 måneder siden ber vi deg gjerne om å ta de med.

Ekkokardiografi er svært mye brukt innenfor modern kardiologi. Undersøkelsen utføres med en lydprobe som holdes inn mot brystveggen mens pasienten ligger på venstre side.

Undersøkelsen er uten smerter men enkelte kan oppleve en viss ømhet når lydhodet holes mot brystkassen. Med ekkokardiografi bestemmes bl.a. hjertets størrelse og funksjon, klaffenes funksjon, og det kan vurderes trykkforholdene i hjertekamrene.

Ekkokardiografi er en svært nyttig undersøkelse for å påvise hjertesykdom, bestemme videre utredning og behandlingsopplegg samt oppfølging.

Ta med oppdatert medisinliste og tidligere EKG utskrift.

Ultralyd av halspulsårene utføres med en probe holdt lett mot halsen med pasienten i ryggleie.

Med ultralyd kan vi påvise om det er tegn til avleiring/forkalkninger i halspulsårene. Slike kan behandles medikamentelt, og ved betydningsfulle forsnevringer i halspulsåren vil pasienten bli henvist for videre utredning og behandling ved sykehus.

Ultralyd av aorta (hovedpulsåren) utføres med en probe holdt lett mot halsgropen, deretter mot buken, med pasienten i ryggleie.

Med ultralyd kan vi påvise om hovedpulsåren er forkalket eller utvidet. Er det mistanke om utvidelse av betydning vil man undersøke hovedpulsåren også med CT røntgen undersøkelse.

Belastnings-EKG utføres med pasienten sittende på en spesiell ergometersykkel.

Arbeidsbelastningen tilpasses pasientens form og økes gradvis fra lav til pasienten når maksimal belastning eller legen velger å avbryte testen. EKG og blodtrykk registreres fortløpende under og etter testen. Lett frokost kan inntaes. Lette treningsklær og faste sko eller joggesko anbefales.

Med arbeids EKG påvises pasientens arbeidskapasitet, samt blodtrykk og surstoffmetning under fysisk arbeide. Arbeids-EKG har vært mye brukt ved mistanke om kransåresykdom men erstattes i økende grad av CT-røntgen.

Ved mistanke om signifikant kransåresykdom kan det bli aktuelt med videre undersøkelser med røntgen (CT eller kransåre-røntgen, koronar angiografi) som utføres på sykehus.

24 timers-EKG registrering utføres ved at flere EKG-elektroder festes på brystveggen og kobles til et lite bærbart apparat.

Apparatet registrerer hjerterytmen, som regel over 24 timer, og ved behov over flere døgn. Apparatet leveres inn til avtalt tidspunkt og leses av hjertelegen. Som pasient skal du gjøre som vanlig men du må unngå at apparatet blir vått eller utsettes for skade.

Du bes loggføre eventuelle rytmeplager eller aktivitet med klokkeslett. Testen benyttes til å påvise forstyrrelse i hjerterytmen, både for hurtig puls (f.eks. atrieflimmer) og for langsom puls i kortere eller lengre perioder gjennom døgnet. Testen er sammen med pasientens symptomer viktig for å bestemme videre utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelsen.

Målingene utføres ved at pasienten på overarmen får satt på en mansjett som kobles til et lite apparat.

Apparatet blåser opp mansjetten, og måler blodtrykket regelmessig gjennom døgnet. Døgnmåling av blodtrykk gir et mye bedre bilde av pasientens blodtrykk som kan påvirkes endel av spesielle situasjoner som f.eks. kontroll hos legen.

Man får altså et bedre mål på om det er nødvendig med opp- eller nedjustering av blodtrykksbehandling.

Send forespørsel om

Kardiologi

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.