Føflekkfjerning

Hvert menneske har flere føflekker. De fleste av disse er godartede. Avhengig av gener og overdreven soling/solforbrenning i de første barne- og ungdomsårene, kan noen av disse få celleforandring og utviklers til ondartet føflekker. Har en føflekk forandret seg, gitt noen symptomer som kløe og sår må den vurderes av lege så snart du kan.

 

Behandling for føflekk

Føflekk som vurderes nødvendig å fjerne, fjernes med god margin slik at hele blir bort. Føflekk må fjernes på riktig måte. 

Når patologer har sett på preparat under mikroskop, vurderes om det er nødvendig med nytt inngrep for fjerning av mer vev.
Har du allerede fått fjernet en føflekk som viser seg å være en føflekkreft (malignt melanom), fjernes ytterligere vev rundt der hvor føflekken har sittet (utvidet området). Hvor mye skal fjernes styres av opprinnelig svar fra mikroskopisk undersøkelse. Dette gjøres for å sikre at vi har tatt tilstrekkelig margin rundt kreftsvulsten slik at risikoen for tilbakefall reduseres.

Send forespørsel om

Føflekkfjerning

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.