Fjerning av fettkul (lipom)

Fettkul (Lipom) er hyppig, godartet, forandring som ligger under hud. Lipom er laget av fett celler og kjennes som myke, smertefrie kuler som kan sitte på kroppen samt hovedsakelig armer selv om de forekommer og på beina.

Få vet hvorfor lipom blir laget. Det virker som at det muligens kan sitte familiært (genetisk). Fettkuler øker ved fedme, høyt blodfett og ved diabetes. Det forekommer mer hos menn enn damer. Selv om det kan forekomme i alle aldre så er hyppigst forekomst mellom 40-60 år.

 

Behandling av fettkul.

Ikke alle fettkuler trengs å fjernes. Diskuter dette med kirurg.

Finnes det grunnlag for å fjerne lipom på Kalbakkenklinikken blir dette i aller fleste tilfeller gjort i lokal bedøvelse. Det varierer hvor mange som kan fjernes per operasjon. 

 

Vi har kort ventetid og du trenger ingen henvisning. 

Send forespørsel om

Fjerning av fettkul (lipom)

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.