Brokk

Hva er navlebrokk?

Navlebrokk er svikt i bukveggen ved navlen som kan være medfødt eller som resultat av langvarig økt trykk i buken. I tillegg kan brokk ved navlen oppstå etter kikkhullsoperasjoner hvor navlen har vært inngangsporten til buken (brukes gjerne som inngangsport ved fjerning av galleblære og blindtarm).

 

Hvem får brokk i navlen?

Brokk i navlen forekommer i alle aldre og er like hyppige hos begge kjønn.

 

Symptomer

Det er ikke uvanlig at pasienter går med ubehandlet brokk i navlen, noen i mange år. Den type brokk kan ha en progressiv forløp med økt størrelse over tid og dermed økt risiko for ubehag og smerter vil de fleste oppsøke lege. Det er sjelden at bukhinne og tarm fester seg ute ved navlebrokk, men skulle denne situasjonen oppstå er det nødvendig med øyeblikkelig hjelp.
Det finnes mange symptomfrie brokk i navlen som forblir ubehandlet, men skulle det oppstå plager kan du kontakte Kalbakkenklinikken for utredning og operasjon. 

 

Behandling for navlebrokk?

Dersom operasjon ikke er egnet kan man bruke tilpasset brokkbind for å minske plager ved navlebrokk. Brokkbind kan tilpasses og kjøpes hos bandasjist.
Finnes det derimot grunnlag for operasjon etter vurdering hos spesialist kommer valg av metode til å bli diskutert.
Kikkhullsoperasjon for brokk i navlen er en god sikker metode. Dette innebærer små snitt på 3 steder ute på venstre utside av magen. For små brokk som ikke er resultat av tidligere operasjoner velges vanligvis åpen teknikk med gode resultater. Hvis brokket er større (> 2-4 cm), forekommet etter tidligere inngrep, overvektig pasient eller om det finnes flere brokkåpninger i området oppnås et bedre resultat med kikkhullsmetode. Operasjonen gjennomføres med pasienten under full narkose og som dagkirurgisk prosedyre.

Send forespørsel om

Navlebrokk

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.