Gastrokirurgi

Hemoroider, brokk, gallesten, magesmerter, overvekt – og andre akutte og kroniske plager i fordøyelsesorganene er det som går under gastrokirurgiske tilstander.

 

Brokk

Brokk er en utposning av bukhinnen gjennom en svekkelse eller en åpning i bukveggen, eller bukveggsdefekt. Brokket fremstår som en kul når en står i oppreist stilling, hoster eller presser ut buken. Kalbakkenklinikken utfører brokkoperasjoner. 

Behandling av brokk

Brokk hos barn og unge skal omtrent alltid opereres. Hos voksne behøver man ikke å operere et brokk som ikke gir symptomer. Men hvis du er fysisk aktiv, vil som regel et brokk i hvert fall på sikt gi symptomer og plager. Da er det grunnlag for å behandle brokk. Behandlingen i dag er kirurgisk og i de fleste tilfelle dreier det seg om forsterking av bukveggen med en type nett. I enkelte tilfelle der vi ikke ønsker å utføre operasjon, kan brokkbind være permanent behandling.

Det finnes flere ulike typer brokk

  1. Lyskebrokk – i lysken
  2. Navlebrokk – i eller nær navlen
  3. Arrbrokk – brokk i gammelt operasjonsarr
  4. Lårbrokk – i overgangen til låret
  5. Epigastrisk brokk – midtlinjen mellom navle og mellomgulv

Symptomer på brokk

Noen ganger kan det oppleves som smerte eller ubehag i lysken en tid før selve brokket tydelig fremtrer. Det er ikke alltid man har plager av et lite brokk, men over tid kan brokket bli større og gi økende plager spesielt ved fysisk aktivitet og i arbeidssituasjoner der det for eksempel kreves tunge løft eller aktiv bruk av bukpressen. Det er oftest da plagene er av en slik karakter at kirurgisk behandling er aktuelt. En sjelden gang kan brokket bli inneklemt, dvs. at det ikke går tilbake når man legger seg ned og prøver å klemme det tilbake. Oftest inneholder et slikt brokk fett fra bukhulen og det er da ikke nødvendigvis farlig. Men dersom man får mye smerter i magen, stopp i tarmfunksjonen eller påfallende farge på huden, kan det være inneklemt tarm i brokket. Da kreves det som regel akuttinnleggelse. Det store flertall av brokk behandles imidlertid ved planlagt kirurgi og i dag oftest som dagkirurgi.

Årsaken til brokk

Lyskebrokk er vanligst hos menn og guttebarn og har sammenheng med ufullstendig eller dårlig lukking av lyskekanalen i fosterstadiet etter at testikkelen har vandret fra buken, gjennom lyskekanalen og ned i pungen. Hos godt voksne og eldre menn er lyskebrokk også vanlig og skyldes her tilstander med økt trykk i buken som ved vannlatingsbesvær forårsaket av prostatisme, forstoppelse og ved tunge løft. Røyking, overvekt og graviditet gir også økt risiko for å utvikle brokk.

 

Andre gastrokirurgiske tilstander er gallestein, reflukssykdom, spiserørsbrokk, hemoroideroperasjoner, endetarmsprolaps- og cyster. 

Send forespørsel om

Gastrokirurgi

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.