Sykemelding og attester

Sykmelding er et dokument som bekrefter en medisinsk tilstand, forhold på arbeidsplassen eller begge deler, og benyttes hovedsakelig i forbindelse med sykefravær fra jobb.

 

Våre leger på Kalbakkenklinikken kan gi sykmelding etter fysisk undersøkelse. Vi kan gi både kortidssykmelding og langtidssykmelding.

Lege, NAV, arbeidsgiver og den sykemeldte skal sammen følge opp sykemeldingen og fortløpende vurdere mulighetene for tilrettelegging eller tilbakeføring til arbeidsplassen.

Det stilles i dag strenge krav til sykemelding. Blant annet må en autorisert lege fysisk undersøke deg for å fastslå arbeidsuførhet – det er med andre ord ikke tilstrekkelig med en telefon eller e-post til legen med beskrivelse av symptomene.

Det er også et krav at sykemeldingen skal gjelde egen sykdom hos pasienten og ikke sykdom hos til eksempel barn eller nær familie.

Send forespørsel om

Sykemelding og attester

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.