Henvisninger

Henvisninger og erklæringer er avgjørende for administrasjon og oppfølging av helsehjelp, og sikrer korrekt diagnose, behandling og oppfølging av pasienter.

 

Vi hjelper til med følgende: 

  • Attester
  • Henvisninger til spesialist
  • Resepter
  • Sykemelding
  • Erklæringer

Send forespørsel om

Henvisninger

Hvorfor Kalbakkenklinikken?

Spesialister

Kalbakkenklinikken sine legetjenester omfatter mange fagområder innen spesialisthelsetjenesten inkludert dagkirurgi. Vi har legespesialister i en rekke fagområder og kan tilby helsetjenester med kort ventetid. 

Kirurgi

Kalbakkenklinikken mener at du som pasient fortjener og bør ha rask legehjelp uten å måtte vente i flere timer for å få helsehjelp. Våre dyktige kirurger har lang erfaring, høy kompetanse og kunnskap. 

Fysikalsk behandling

Vi tilbyr kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør og massør hos Kalbakkenklinikken. Vi har moderne apparater for trykkbølge-behandling og ultralyd-diagnostikk og følger opp pasienten fra A-Å.