Fritt sykehusvalg

Kalbakkenklinikken har avtale med Helse Sør-Øst innen flere fagområder. Vi har avtale innen fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer og urologi. Fritt sykehusvalg innebærer at du kan velge sykehus eller behandlingssted selv. Sjekk www.helsenorge.no for mer informasjon. 

Retten til fritt sykehusvalg gjelder:

  • All planlagt undersøkelse, behandling eller utredning innen fysisk og psykisk helse
  • Alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak

 

Du kan også lese om valg av behandlingssted ved Kalbakkenklinikken på nettsiden til helsenorge  og deretter søke Kalbakkenklinikken: https://minhelse.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlingssteder

 

Kalbakkenklinikken har offentlige avtaler innen blant annet hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer og urologi. 

Kalbakkenklinikken har rammeavtale med det offentlige innen flere fagområder og behandlinger. Hos oss betaler du egenandeler slik som på offentlig sykehus. 

“Kontoret for fritt sykehusvalg” endrer navn til “Informasjonstjenesten – velg behandlingssted”. Gjennom den nye informasjonstjenesten vil du finne ventetider ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og private behandlingssteder som er godkjent av HELFO. Informasjonstjenesten kan kontaktes på telefon 800HELSE (800 43 573).

Du kan i dag velge fritt hvor du ønsker behandling, enten gjennom et offentlig helseforetak eller ved et privat foretak med avtale med et regionalt helseforetak.

For å benytte deg av dette trenger du en henvisning. Har du ikke henvisning? Bestill time hos en av legene ved Kalbakkenklinikken. Dersom legen finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du bli henvist videre. Du som pasient kan i samråd med legen din velge det sykehuset dere ønsker innenfor de aktørene som har inngått avtaler med det offentlige.

Dersom du står på venteliste ved et annet behandlingssted, og i stedet ønsker å bli undersøkt eller behandlet hos Kalbakkenklinikken, kan du rette en henvendelse til sykehuset der du står på venteliste. Du kan be om at henvisningen blir oversendt til Kalbakkenklinikken. Alternativt kan du ta kontakt med legen din som da kan sende henvisningen til Kalbakkenklinikken, og samtidig stryke deg fra den ventelisten du opprinnelig var ført på. Man har kun anledning til å stå på venteliste ved ett behandlingssted.

Velg Kalbakkenklinikken uten ekstra kostnad – korte ventetider

Du betaler kun egenandel, resten dekkes av din helseregion. Kontakt oss for mer informasjon.