Betaling og delbetaling

Betaling av faktura skal skje en uke før inngrepet. For større inngrep er faktura dato fra 7 til 14 dager før inngrepet, avhengig av inngrepets art.

Vi aksepterer betaling med Visa og Mastercard.

Vi tilbyr også faktura eller delbetaling for operasjoner som foretas på medisinsk grunnlag.


Delbetaling/Finansiering

Vil tilbyr delbetaling i opp til 5 år. Du bestemmer selv hvor fort du vil betale ned.

Vi tilbyr delbetaling for behandlinger inntil kr 150.000,-

Egenandel

For behandlinger som dekkes av det offentlige betaler du kun en egenandel som ved et offentlig sykehus.

Betalingsvilkår

For behandlinger som ikke dekkes av det offentlige eller via forsikringsselskap betaler du i henhold til vår prisliste. Konsultasjoner betales ved fremmøte før behandling. Medisinske og kosmetiske inngrep skal være innbetalt til vår konto minimum en uke før operasjon. Vi gjør oppmerksom på at pengene må stå på vår konto innen behandling starter. Kosmetiske behandlinger betales på første behandlingsdag.

Estetisk (plastikk) kirurgi / kosmetiske inngrep

Ifølge offentlig forskrift er det forbudt å benytte finansieringstilbud i forbindelse med markedsføringen av disse inngrep. Derfor har vi utelatt dette. 
Dog er det ikke forbudt å gi informasjon i forbindelse med lån/kreditt til en pasient som ønsker operasjon på medisinsk grunnlag.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

For ortopediske operasjoner og alle andre operasjoner på medisinsk grunnlag gjelder ikke foranstående forbud.

Helseforsikring

Nærmere 750 000 nordmenn har helseforsikring med behandlingsgaranti, enten via sin arbeidsgiver eller privat. Bedrifter kjøper forsikringer av ulike grunner. De vanligste er for å redusere sykefravær og for å sikre at de ansatte har det bra i hverdagen. Privatpersoner som kjøper helseforsikring med behandlingsgaranti ønsker tilgang til helsehjelp når behovet er der, og slippe å stå i offentlig helsekø.

Kalbakkenklinikken har samarbeidsavtaler med de fleste store forsikringsselskapene. Det vil si at du som kunde kan be om å bli henvist til oss hvis du ønsker det. 

Har du forsikring med behandlingsgaranti er du garantert rask og effektiv behandling, og du kan komme raskt tilbake i arbeid.